Baniere

Deze website is geoptimaliseerd voor de Firefox browser.

Presentatie :

CEESE werd opgericht kort na de eerste Conferentie van de Verenigde Naties over het menselijke milieu die in Stockholm in 1972 werd gehouden. Het centrum bestaat uit een multidisciplinair team van onderzoekers dat zijn activiteiten op het niveau van de kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de wisselwerkingen tussen de economie en het milieu concentreert. De onderzoekservaring heeft voornamelijk betrekking tot volgende thema's:

Deze studies hebben twee essentiŽle doelstellingen. Het gaat er enerzijds om om de besluitvormers te helpen om een milieubeleid te ontwikkelen dat rekening houdt met de huidige en toekomstige economische en sociale context. Anderzijds gaat het om een bijdrage te leveren tot het fundamenteel onderzoek omtrent de verbanden tussen economie en milieu. Een groot deel van de projecten die door CEESE worden geleid, maakt deel uit van samenwerkingsverbanden en -netwerken (b.v.: het zesde Europese kaderprogramma van het onderzoek; het netwerk CEN/ISS, het netwerk COST) of grijpt plaats in het kader van samenwerkingen met andere Belgische of Europese universiteiten.

CEESE behoort tot het Centre Emile Bernheim (Research Institute in Management Sciences of the Solvay Business School), of de Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB).


Site Map | Webmaster | ©2007 CEESE